!!! OBS !!!

Information for medlemmer vedr.

 

kontingentindbetaling

 

 

Kontingentet for aktive udgør pt. kr. 300,00/kvartal

 

Kontingent indbetales kvartalsvis, senest d. 15. således,

15. januar - 15. april - 15. juli - 15. oktober.

 

Kontingent for passive udgør pt. kr. 100,00/år

 

Kontingent kan betales kontant til klubbens kasserer

eller

indbetales på

Reg.nr.: 3216 Konto: 10657814 (Danske Bank)

med anførelse af medl.nr. og/eller navn.

 

 

Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren med en måneds varsel til udgangen af en kontingentperiode. I forbindelse med udmeldelse skal alle eventuelle økonomiske mellemværender med klubben afvikles.

 

Selvforsvar der virker...

 

Effektivt - Hurtigt - Nemt

 

 

 

 

 

 

Særlig info for medlemmer...

 

Krav-Maga Nyborg © Copyright