!!!  OBS  !!!

Information for medlemmer vedr.


kontingentindbetalingKontingentet for aktive udgør pt. kr. 300,00/kvartal


Kontingent indbetales kvartalsvis, senest d. 15. således,

15. januar - 15. april - 15. juli - 15. oktober.


Kontingent for passive udgør pt. kr. 100,00/år


Kontingent kan betales kontant til klubbens kasserer

eller

indbetales på

Reg.nr.: 3216  Konto: 10657814 (Danske Bank)

med anførelse af medl.nr. og/eller navn.Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren med en måneds varsel til udgangen af en kontingentperiode. I forbindelse med udmeldelse skal alle eventuelle økonomiske mellemværender med klubben afvikles.


Selvforsvar der virker...


Effektivt - Hurtigt - Nemt

 Særlig info for medlemmer...